Kostnadsoversikt, Western (detaljert)

19/11/2010

Oppdatert 28.02.2012 Det har blitt etterlyst en oversikt over hvilke kostnader jeg har hatt i forbindelse med westernprosjektet. En detaljert oversikt følger. NB: Kostnader jeg har hatt som ikke går direkte på denne filmen, men som kan fordeles på alle framtidige filmer er ikke tatt med. Hva Pris Ant. Sum Kjøpt fra Merknad Løsbarter (12 [...]